IBS


Idź do spisu treści

Podjęte prace

*Prowadzenie kampanii wyborczych parlamentarnych i samorządowych

*Opracowanie strategii kampanii wyborczych

*Przeprowadzenie badań nad przyczynami socjo - demograficznymi przemocy - we współpracy z PHARE

*Przeprowadzenie badań związanych z postawami decydentów i opiniotwórców wobec patologii społecznych

*Prace nad problemem identyfikacji zjawiska przemocy i badań epidemiologicznych - opracowanie blankietu rozmów telefonicznych i arkusza wywiadu

*Opracowanie projektów szkoleń związanych z diagnozą przemocy i interwencją dla pracowników socjalnych, pedagogów, policji, kuratorów, sędziów

*Nawiązanie współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i rządowych w Katowicach, Krakowie, Łodzi i Niemiec

*Przeprowadzenie badań nad odległymi konsekwencjami przemocy doświadczanej w dzieciństwie

*Opracowanie teoretycznych podstaw związanych z przemocą wobec dzieci

*Opracowanie projektu badań związanych z przemocą w szkole - w relacjach nauczyciel - uczeń, uczeń - nauczycie, uczeń - uczeń

*Przeprowadzenie badań nad problematyką przemocy w szkole

*Prowadzenie szkoleń z zakresu negocjacji dla kadry kierowniczej Rafinerii Gdańskiej, Straży Miejskiej w Gdyni, Dziennikarzy Gazety Morskiej - dodatek Gazety Wyborczej, Studentów Handlu Zagranicznego U. G

*Przeprowadzenie szkoleń z zakresu negocjacji dla AS E K

*Przeprowadzenie szkoleń z zakresu negocjacji dla kadry kierowniczej Stoczni Północnej

*Przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej Z. F. Polpharma S.A. z zakresu zastosowań metod ilościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w łańcuchu logistycznym

*Implementacja i wdrożenie systemu wspomagania prognozowaniem stanu zapasów w
Z. F. Polpharma S.A

*Sporządzanie corocznych analiz ilościowych na potrzeby raportów o stanie zanieczyszczeń atmosfery w Aglomeracji Gdańskiej

*
Sporządzanie corocznych analiz jakości danych pomiarowych z automatycznych stacji monitorujących stan atmosfery Aglomeracji GdańskiejStrona w rozbudowie; ostatnia modyfikacja: maj 2007 (v.033) | info@ibs24.eu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego