IBS


Idź do spisu treści

Charakterystyka badań

Aktualnie IBS zajmuje się następującymi problemami:

*Kreowanie wizerunku liderów

*Diagnoza patologii społecznych w gminie, powiecie, województwie

*Czas pozostawania bez pracy a zmiany zachodzące w osobowości bezrobotnego oraz jego rodzinie

*Zespół Dziecka Krzywdzonego: w życiu młodzieży i człowieka dorosłego

*Zmiany w świadomości i postawach pracobiorców i pracodawców w okresie transformacji ustrojowej

*Podmiotowe wyznaczniki samosterowności zawodowej

*Dostosowanie Skali Poczucia Alienacji na potrzeby badań przydatności zawodowej

*Kultura organizacji

*Potrzeby i problemy pracodawców

*Problemy kobiet w biznesie

*Przyczyny wypadkowości w pracy

*Psychologia pracy i organizacji - rozpoczęcie badań kultury organizacji

*Zarządzanie konfliktem
*Negocjacje a zarządzanie organizacją

*Konstrukcja Skali Poczucia Odpowiedzialności

*Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w organizacji

*Problematyka agresji i przemocy w szkole

*Zastosowania metod stochastycznych, metod eksploracyjnych i technik data mining w firmach oraz inżynierii i ochronie środowiska

*Analiza jakości danych pomiarowych metodami stochastycznymi

*Metodologia analiz ilościowych

*Budowa i wdrażanie systemów informatycznych i informacyjnych

*Badania w obszarze ochrony i inżynierii środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń atmosfery

*Badania medyczne, w tym modelowanie reakcji na lek czy też weryfikacja przyjętej metodologii badawczej

*Badania farmaceutyczne w tym badania skuteczności nowych leków


Strona w rozbudowie; ostatnia modyfikacja: maj 2007 (v.033) | info@ibs24.eu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego