IBS


Idź do spisu treści

Oferta szkoleń i konferencji


Organizowanie konferencji krajowych i zagranicznych

Organizowanie seminariów, spotkań, prelekcji, dyskusji w środkach masowego przekazu

Szkolenia w obszarze socjologiczno – psychologicznym

- Opracowywanie programów edukacyjnych i terapeutycznych.
- Szkolenie przyszłych specjalistów w dziedzinie wczesnego wykrywania patologii społecznych.
- Szkolenia z zakresu negocjacji oraz skutecznej komunikacji.
- Szkolenia z zakresu - zapobiegania terroryzmowi, przemocy - diagnoza i interwencja, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji.
- Szkolenie liderów organizacji , kadry kierowniczej, pracowników urzędów, w zakresie skutecznych negocjacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów, poprawy kontaktu z klientem.


Obszar ochrony i inżynierii środowiska

- Szkolenia w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.
- Szkolenia w zakresie tzw. edukacji ekologicznej:
- Prawidłowego gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych,
- Odpowiedniego korzystania z energii, tj. w sposób jak najmniej wpływający na środowisko,
- Promocji odnawialnych źródeł energii.
- Budownictwo pasywne i doradztwo w zakresie instalacji systemów inteligentnego domu.(np. w oparciu o standard KNX/EIB)


Strona w rozbudowie; ostatnia modyfikacja: maj 2007 (v.033) | info@ibs24.eu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego