IBS


Idź do spisu treści

Oferta szkoleń cd. Informatyka


Szkolenia z zakresu wykorzystania metod statystycznych w firmach, organizacjach, instytucjach pozarządowych oraz organizacjach politycznych:
- decyzje gospodarcze w zarządzaniu firmą z wykorzystaniem metod ilościowych,
- prognozowanie (sprzedaż, procesy),
-
analiza jakości (np. wykorzystanie kart kontrolnych w decyzjach),
- modelowanie,
- badania ankietowe – stosowanie metod i technik ilościowych oraz jakościowych w praktyce na przykładach w Excelu i Statistica (na poziomie podstawowym, zaawansowanym i eksperckim),
- segmentacja – podstawy teoretyczne i wybrane metody analityczne w praktyce,
- ocena ryzyka w podejmowaniu decyzji.

Analizy wielowymiarowe i metody eksploracyjne w praktyce analitycznej z wykorzystaniem popularnych narzędzi informatycznych (Excel, Statistica) - przykładowe tematy:
-
w badaniach marketingowych (segmentacja rynku i klientów, identyfikacja czynników kształtujących zjawisko, identyfikacja „złych” klientów w bankach, szanse utraty klientów i czynniki determinujące dobrego klienta np. w bankach czy działalności ubezpieczeniowej),
- w badaniach socjologiczno – psychologicznych (identyfikacja czynników, modelowanie zachowań, profile),
- w ochronie i inżynierii środowiska (ocena jakości danych pomiarowych, metody ilościowe w praktyce, dobór metod i narzędzi w rozwiązywaniu problemów, prognozowanie).

Szkolenia
informatyczne na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i eksperckim wraz ze szkoleniami programistycznymi (przykładowe tematy kursów):
- praca z MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Access, MS Visio i innymi programami biurowymi (możliwość zlecenia wybranego systemu)
- programowanie w środowisku MS Excel,
- Excel w finansach, bankowości, ubezpieczeniach, logistyce,
- metody ilościowe oraz statystyka z Excelem,
- zaawansowane metody ilościowe w Excelu dla menadżerów
.

Integracja środowisk pakietów analitycznych
(Statistica, SPSS, Gretl, Język R i inne) z systemami biurowymi (MS Office) oraz środowiskiem programistycznym (MS VS. NET)

Wykorzystanie pakietów biurowych w zarządzaniu organizacją, administracji i prowadzeniu małych i średnich przedsiębiorstw


Programowanie w środowisku pakietów biurowych
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb praktycznych.

Programowanie MS ADO.NET
(bazy danych w firmie i serwisach internetowych);

Podstawy programowania
(język VB, VB.NET i VBA, Java);

Programowanie obiektowe
(środowisko MS Visual Studio .NET);

Oferujemy możliwość zlecenia indywidualnego tematu szkolenia!


Strona w rozbudowie; ostatnia modyfikacja: maj 2007 (v.033) | info@ibs24.eu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego